Kontaktinfo

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Velkommen til oss

Åmot Utmarksråd er en grunneierorganisasjon som omfatter ca. 90% av Åmot kommune i Østerdalen. Blant våre arbeidsoppgaver er utmarksforvaltning, administrasjon av jakt og fiske og formidling av utmarksprodukter for våre medlemmer.

Default Image

Brosjyre om skogen i Åmot

Brosjyren er sendt til alle husstander i Åmot, men finnes også som nettside og PDF. www.skogeniamot.no
Default Image

Elgfellinger

Du kan få oversikt over felte elger i Åmot og deler av nabokommunene ved å bruke innsysnløsningen til utmarksrådets database; http://weblab.hihm.no/jaktinnsyn
Default Image

Styre / Ansatte

Styret: Olaf Ilsaas - styreleder Caroline Rolstad - styremedlem Erik Hartz - styremedlem Asbjørn Horndalen - styremedlem Åmot Utmarksråd har en heltidsansatt daglig leder, og leier i tillegg inn…
Default Image

Organisering

Det er i dag ni grunneierlag i Åmot, hvorav åtte er tilsluttet Åmot Utmarksråd. Løsset Utmarkslag - leder Per Sjølie Deset-Osen Viltlag - leder Tollef Mykleby Søndre Kjølen Grunneierlag - leder Olaf…

Elgjakt

Elgregionen Trysil - Rendalen - Åmot Elgregionen TRÅ er en overbygning av grunneierorganisasjoner i deler av kommunene Trysil, Rendalen og Åmot. Regionen søkes å innbefatte det område som den felles…