Elgjakt

Elgregionen Trysil - Rendalen - Åmot

Elgregionen TRÅ er en overbygning av grunneierorganisasjoner i deler av kommunene Trysil, Rendalen og Åmot. Regionen søkes å innbefatte det område som den felles elgstammen bruker gjennom året.

Besøk oss på: www.elgregionentra.no

Elgregionen Mjøsa - Glomma

Elgregionen er en overbygning for driftsplanområder innen hele eller deler av følgende kommuner: Hamar, Løten, Åmot, Elverum og Våler. Regionen utgjør store deler av det område som den felles elgstammen bruker gjennom året.

Besøk oss på: www.ermg.no

Arbeidet med Oppland Hjorteviltregion er foreløpig lagt på is.

Besøk oss på: www.oppland-hjorteviltregion.no